Informacja dla osób niesłyszących - Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Informacja dla osób niesłyszących

Informacja dla osób niesłyszących

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mają możliwość skorzystać z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby przybranej podczas załatwiania swoich spraw w naszym urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

INFORMUJEMY:
- Osoby uprawnione – osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się
- są zobowiązane zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybrane metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych, kontaktując się z oficerem prasowym KMP w Rudzie Śląskiej, e-mail: rzecznik@ruda.ka.policja.gov.pl lub bezpośrednio z Komendantem Miejskim Policji w Rudzie Śląskiej na adres e-mail: komendant@ruda.ka.policja.gov.pl
- Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

OSOBA UPRAWNIONA MA PRAWO SKORZYSTAĆ Z POMOCY OSOBY PRZYBRANEJ W KONTAKTACH

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych /Dz.U.Nr 182.poz. 1228/

Komenda Miejska Policji wskazuje, że zgodnie z treścią Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się :

I. Korzysta z następujących środków wspierających komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się

1. Poczta elektroniczna

2. Faks

3. Wiadomości tekstowe, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

4. Strona internetowa KMP w Rudzie Śląskiej

II. Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.3 MB)