Wiadomości

Wykład o cyberprzemocy

Data publikacji 09.02.2017

Rudzki policjant był jednym z prelegentów w trakcie finału konkursu o bezpiecznym internecie. Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 20 w Kochłowicach z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się czym jest cyberprzemoc, jak się przed nią bronić i jakie są konsekwencje dla jej sprawców.

Policyjny profilaktyk z rudzkiej komendy, sierż.szt. Roman Aleksandrowicz spotkał się z grupą uczniów szkół podstawowych, którzy brali udział w miejskim konkursie o bezpiecznym internecie. Młodzi ludzie wysłuchali wykładu przygotowanego przez mundurowego na temat czym jest cyberprzemoc, jak się przed nią bronić i jakie są konsekwencje dla jej sprawców. Sierżant Aleksandrowicz próbował przedstawić słuchaczom, z jakimi odczuciami musi zmierzyć się ofiara cyberprzemocy. Uzmysłowić im, że złość, wstyd, poniżenie, ból i samotność, które odczuwa, mogą spowodować u niej odseparowanie od rówieśników i rodziny, a w skrajnych przypadkach nawet depresję. Policjant omówił sposoby radzenia sobie z nimi. Po wykładzie młodzi słuchacze będą już w stanie rozpoznać cyberprzemoc, która przejawia się w SMS-ach i e-mailach o obraźliwej treści, przede wszystkim w formie wyzywania, straszenia, lub poniżania w internecie.

Powrót na górę strony