Wiadomości

W trakcie rozbiórki domu znaleźli stary pistolet

Jak należy zachować się w przypadku znalezienia broni, amunicji czy starego niewybuchu? Można odpowiedzieć na to pytanie na przykładzie piątkowego zgłoszenia z rudzkiej Halemby. Robotnicy pracujący przy rozbiórce starego domu znaleźli wśród gruzowiska stary niemiecki pistolet z amunicją. O znalezisku natychmiast powiadomili policję. Tak właśnie, zgodnie z prawem, musimy postąpić w razie podejrzanego znaleziska.

Niedopuszczalne jest wchodzenie w posiadanie broni czy amunicji, nie posiadając do tego stosownego zezwolenia. Przepisy w tym zakresie są jasne i restrykcyjne. Bezprawne posiadanie choćby jednego naboju może przysporzyć kłopotów prawnych. Wiemy, że wiele osób kusi posiadanie amunicja lub broni w celach kolekcjonerskich. Przypominamy więc, że przechowywanie w mieszkaniu bez pozwolenia nawet tzw. ślepego naboju (który również jest amunicją w rozumieniu prawa), stanowi przestępstwo.

Zachowanie robotników pracujących przy wyburzaniu domu podajemy więc jako wzór postępowania w tego typu sytuacjach. Pistolet Ortgies kalibru 7,65 mm wraz z nabojami zabezpieczyli policjanci. Broń była skorodowana i prawdopodobnie od czasów wojny leżała ukryta w domu. Pistolet pochodzi z okresu międzywojennego, był produkowany w latach dwudziestych ubiegłego wieku, a używany był przede wszystkim przez wojsko niemieckie, ale również i przez polskich oficerów.

Przepisy (to warto wiedzieć):

Art. 263. § 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub przekazuje ją osobie nieuprawnionej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  • policyjny technik trzymający znaleziony pistolet
  • broń z policyjną skalówką
  • miejsce znalezienia broni - gruzowisko i maszyny budowlane